Home


Over dierencommunicatie

2013-08-06 01.46.40Intuïtief communiceren met dieren betekent het mentaal verzenden en ontvangen van beelden, gedachten, gevoelens, indrukken, geuren en geluiden. Deze vorm van communiceren baseert zich niet op het interpreteren van gedrag of het bestuderen van lichaamstaal. De communicaties vinden zelfs meestal plaats op afstand (via foto of beschrijving). Voor mij persoonlijk geldt, dat ik het liefst zo weinig mogelijk achtergrondinformatie over het dier wil hebben.

Tijdens een communicatie met een dier ontvang ik beelden, bijvoorbeeld van waar het dier zich bevindt, hoe zijn omgeving eruit ziet etc. Ook ontvang ik gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet, boosheid, enz. Maar ook pijn. Dit kan een indicatie geven of het dier pijn c.q. lichamelijk ongemak heeft, waar de pijn zit en hoe die pijn aanvoelt. Dit is uiteraard geen diagnose, maar het kan een waardevol hulpmiddel zijn voor eigenaar en dierenarts. Daarnaast ontvang ik gedachten van het dier. Communiceren omvat ook het ontvangen van beelden, geluiden en geuren. In de praktijk komt het er op neer dat er “gesprekken” plaatsvinden tussen het dier en mij.

Ik werk met dieren op afstand, meestal kan ik contact maken met behulp van wat informatie en een foto (zie:” hoe gaat het in zijn werk”). Als een foto niet voorhanden is, dan is een beschrijving van het dier ook voldoende.

2013-08-06 01.46.33Uiteraard kom ik vaak sceptische mensen tegen. Voordat ik zelf in aanraking kwam met dierencommunicatie was ik ook sceptisch. Maar mijn ervaringen als dierencommunicator hebben mijn scepsis doen verdwijnen. Als ik een communicatie heb gedaan en ik bespreek het verslag met de eigenaar van het dier, is er voor mijn gevoel genoeg bewijs dat dierencommunicatie accuraat en echt is. Het is geen exacte wetenschap en het is ook geen vervanging van dierenarts, gedragstherapeut of hondenschool. Maar het kan wel een dieper inzicht geven in bijv. de reden voor een bepaald gedrag.

Dierencommunicatie kan ingezet worden voor:

probleemgedrag, bijv. (verlatings)angst, agressie. Het lost het probleem meestal niet op, maar geeft wel inzicht in waarom een dier een bepaald gedrag vertoont. Niet alleen de eigenaar kan op deze manier duidelijkheid verschaft worden, ook het dier zelf;
het bevorderen van de band met de eigenaar, het introduceren van nieuwe dieren of kinderen in het gezin; vakantie, verhuizing;
inzicht in het verleden van een dier. Bijv. bij opvangdieren. Dit kan belangrijk zijn in de verklaring van bepaalde gedragingen van het dier;
inzicht in lichamelijke problemen;
begeleiden van dieren die ziek zijn en bijvoorbeeld een operatie moeten ondergaan. Door het dier uit te leggen wat er bij de dierenarts gaat gebeuren, waarom er een operatie/ behandeling nodig is en waarom er pijn zal zijn, zal het dier vaak veel rustiger zijn;

Een hele speciale vorm van dierencommunicatie is het communiceren met overleden dieren en de stervensbegeleiding van een terminaal ziek dier. Voor mij zijn dit de meest ontroerende en meest waardevolle communicaties om te doen.

* Een communicatie dient NOOIT als vervanging van een dierenarts, of gedragstherapeut! Ik ben geen dierenarts en kan u geen diagnose geven of recept voorschrijven. Als uw dier ziek is, zoek dan professionele hulp in de vorm van een dierenarts. Hetzelfde geldt voor gedragsproblemen. Deskundige hulp van een gedragstherapeut en/of hondenschool is altijd nodig. Ik kan u wel vertellen wat mijn intuïtieve indrukken zijn en u wijzen op de verschillende behandelmethodes die er zijn.